top of page

O nás

Izraelská obchodná komora na Slovenku je dobrovoľným občianskym združením neziskového charakteru a založená bola v máji roku 2001

Našou úlohou je rozvoj vzájomných ekonomických vzťahov medzi podnikateľskými subjektami na Slovensku a v Izraeli. Sme obchodnou organizáciou, prísne neziskovou a apolitickou. Venujeme sa trhovej ekonomike a slobodnému podnikaniu a ame nápomocní pri vytváraní obchodných väzieb, čím sa otvára cesta pre upevňovanie diplomatických vzťahov. Zastupujeme rôzne ekonomické odvetvia vrátane exportu, importu, obchodu, nehnuteľností, finančných a obchodných služieb a poskytuje poradenstvo jednotlivým podnikateľským subjektom.

Silver Dreidel
bottom of page