top of page

Dokumenty na stiahnutie

Verejne dostupná dokumentácia

Skyscrapers

Voľby 2022

Akceptačná zápisnica

 zo slávnostného zasadania, týkajúceho sa ôsmeho 3-ročného volebného obdobia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku  v zmysle právoplatných stanov, zaregistrovaných na MV SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-18363-6

Document Flags

Stanovy

Stanovy Izraelskej obchodnej komory na Slovensku.

bottom of page