top of page
Prayer at the Western Wall

História komory

Úvod

Občianske združenie s názvom Izraelská obchodná na Slovensku vzniklo v máji roku 2001. Jeho zrod nebol ľahký. Najskôr som sa bránil ponuke izraelských priateľov vytvoriť takúto občiansku iniciatívu ja. Potom odmietol vznikajúcej občianskej iniciatíve poskytnúť prázdnu značku s názvom Slovensko-Izraelská obchodná komora človek, ktorý ju mal zaregistrovanú na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, aj keď nemal žiadnu existujúcu obchodnú komoru daného typu. Nakoniec sa do nej kvôli nie najšťastnejšie zvolenému alternatívnemu názvu Izraelská obchodná komora na Slovensku zdráhali vstúpiť mnohí slovenskí podnikatelia, i keď boli priaznivo naklonení myšlienke priateľstva a obchodnej spolupráce so štátom Izrael, aby neboli zbytočne svojim okolím upodozrievaní, že majú zatajených nejakých židovských predkov, respektíve že sami sú len dobre utajení Židia.
Túto knihu venujem všetkým bývalým, súčasným aj budúcim členom a podporovateľom Izraelskej obchodnej komory na Slovensku s vďakou, že v ktoromkoľvek období jej existencie trpezlivo prispievali, prispievajú a verím, že budú naďalej prispievať k rozvoju priateľských a k prehlbovaniu vzájomne prospešných obchodných vzťahov medzi štátmi Slovenská republika a Izrael.

bottom of page