top of page
GettyImages-527167695.webp

Orgány komory

Predseda predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku:

Patrik Zoltvány

Predstavenstvo:

Andrej ALEKSIEV

Anton BIELIK

Peter LUKEŠ

Martin KIŇO

Jozef KLEIN

Martin KOHÚT

Martin KREKÁČ

Michal KUKULA

Martin ŠAMAJ

Dozorná rada:

 

Martin Čižmárik – predseda

Slavomír Mladý

Erik Schwarcz

Čestný predseda:

 

Miloš Žiak

bottom of page