top of page
Azrieli Towers

Izrael je pre Slovensko dôležitým obchodným partnerom v oblasti informačných technológií, bezpečnosti, biomedicíny a iných oblastí. Slovensko zase ponúka Izraelu prístup na trhy Európskej únie a strednej Európy. Spolupráca medzi oboma krajinami sa v posledných rokoch rozvíja a Izraelsko-slovenská obchodná komora je dôležitým hráčom v tejto spolupráci.

Domov: Welcome
Kosher Cookies

"Izraelská obchodná komora na Slovenku je dobrovoľným občianskym združením neziskového charakteru. Založená bola v máji roku 2001. Reprezentuje tú časť spoločnosti, ktorá sa pokúša prispievať k napredovaniu slovenskej spoločnosti podporovaním agendy, smerujúcej k rozvoju vzájomne prospešných obchodných vzťahov a priateľstva medzi občanmi Slovenskej republiky a občanmi štátu Izrael."

Domov: Quote

Členovia

Izraelskej Obchodnej Komory na Slovensku

Domov: Team Members
355061-200.png

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.

Bratislava

Jozef Semančín

Domov: Videos

Aktivity

Izraelská obchodná komora na Slovensku si uvedomuje dôležitosť kultúry ako základ porozumenia medzi národmi. Preto investuje do rozvoja takých aktivít, ktoré podporujú budovanie vzájomného rešpektu na základe poznania seba samých a tých, ktorí sa na prvý pohľad zdajú odlišní.

Domov: Past Events
Image by Karsten Winegeart

September 3, 2019

Spomienkový deň obetí holokaustu a rasového násilia vo Zvolene


Dňa 10. septembra 2019 sa vo Zvolene uskutoční pravidelné podujatie pri príležitosti „Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.“ Spomienkový a vzdelávací program bude prebiehať na pôde židovského cintorína, v priľahlom „Parku ušľachtilých duší“ a na pôde Technickej univerzity vo Zvolene.

Program začína o 10:00 čítaním mien deportovaných židovských obyvateľov z mesta Zvolen a okolia. Pokračuje sa čítaním mien záchrancov židovských životov na Slovensku, ktoré sú uvedené na “Múre cti” pred židovským cintorínom. Múr cti je jedinečným pamätníkom na Slovensku, vznikol podľa pamätníka Yad Vashem v Izraeli.

Program zavŕši od 11:45 séria krátkych prednášok na tému „holokaust a rasové zákony na Slovensku“ pre verejnosť a miestne stredné školy v priestoroch Technickej univerzity. Prednášať budú renomovaní historici: prof. Nižňanský, PhDr. Mičev a Mgr. Lôčinková, Mgr. Hlavinka

Na záver bude  dramatizované čítanie študentov SPŠ Dopravnej vo Zvolene

Organizátormi sú miestni aktivisti, Kehila Košice, Mesto Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene,Veľvyslanectvo štátu Izrael, Izraelská obchodná komora na Slovensku, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, B´nai  B´rith Concordia…

Kontaktujte nás

Izraelská obchodná komora na SlovenskuSídlo: Hlavné Námestie 5, 811 01, Bratislava
e-mail: ilcham@ilcham.sk

Ďakujeme za správu!

Domov: Contact
bottom of page