Vydavateľské aktivity 2001 – 2010

Vydavateľské aktivity Komory v rokoch 2001 – 2010

2001 – 2003
ISRAEL REVUE – spolu 8 čísiel

2002
ŽIDOVSTVO NA SLOVENSKU – kalendár na rok 2003

2003
GAN SOFER – publikácia anglicko-slovenská

2004
POCTA – Liptovský Mikuláš – bilingválna publikácia (slovensko-anglická) + 2 CD

2004
Bulletin Izraelská obchodná komora 2001 – 2004

2006
Bulletin Izraelská obchodná komora 2005 – 2006

2007
Publikácia PARK UŠĽACHTILÝCH DUŠÍ (bilingválna, slovensko-anglická) + CD

2008
Publikácia PARK UŠĽACHTILÝCH DUŠÍ 2. (bilingválna, slovensko-anglická) + CD

2009
Publikácia PARK UŠĽACHTILÝCH DUŠÍ 3. (bilingválna, slovensko-anglická) + CD

2010
Publikácia PARK UŠĽACHTILÝCH DUŠÍ 4. (bilingválna, slovensko-anglická) + CD