Valné zhromaždenie – máj 2013

Vážení členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, na poslednom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 30. mája, zvolila členská základňa Komory za predsedu predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku jednohlasne Miloša Žiaka. Miloš Žiak sa zároveň stáva štatutárnym predstaviteľom Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, a to na obdobie od 30. 5. 2013 do 30. 5. 2016.

Orgány komory na obdobie od 30. 5. 2013 do 30. 5. 2016:

Predstavenstvo
Brhel Jozef
Csekes Erika
Czucz Štefan
Drucker Tomáš
Kiňo Ivan
Kohút Martin
Krekáč Martin
Lukeš Peter
Smerek Ján
Šamaj Martin

Dozorná rada
Hrušík Ján – predseda
Lacko Ivan
Čižmárik Martin

Regionálni riaditelia
Hrušík Ján – Košice
Kukula Michal – Banská Bystrica
Zajac Pavel – Piešťany
Macuška Dušan – Lučenec

Delegáti do Výkonného výboru spoločnej poľsko-česko-rakúsko-slovenskej platformy bilaterálnych partnerských obchodných komôr, ktorých cieľom je rozvoj vzájomne výhodných obchodných vzťahov a priateľstva s občanmi štátu Izrael:
Tomáš Drucker
Pavel Zajac