Valné zhromaždenie – december 2012

Vážení členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku,
na decembrovom zasadaní boli za nových členov prijatí Peter Roth (AutoClub AC) a Radek Mixtaj (Deutsche Bank, Österreich).