Stratené mesto – 2013

STRATENE-MESTO-LOGOProjekt “Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg” pripomína existenciu zbúranej časti Bratislavy, známej pod názvom Podhradie. Tá až do polovice 20. storočia tvorila súčasť historicky najcennejšieho centra mesta. Mestská časť Podhradie bola zbúraná v 60-tych rokoch 20. storočia.

V roku 2013 poskytol podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák finančný príspevok na vydanie Manuálu pre učiteľov bratislavských základných a stredných škôl, čím v roku 2013 zaštítil tento verejnoprospešný projekt váhou svoje autority. Manuál, ktorý Komora vydala ako inšpiráciu pre učiteľov bratislavských škôl k prezentácii Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, obsahuje knižné vydanie prvého kompletného Sprievodcu Strateným mestom, teda zbúraným bratislavským Podhradím. Sprievodca dokumentuje dom po dome, ulicu po ulici zbúrané „bratislavské reálie“.

Tento knižný sprievodca, vybavený podrobnými mapami neexistujúcich ulíc, má učiteľom pomáhať každoročne previesť počas Dňa obetí holokaustu a rasového násilia školopovinnú bratislavskú mládež zbúranou časťou historicky cenného centra mesta Bratislava a poskytnúť im k „Udalosti“ erudovaný výklad.

Súčasť knižného sprievodcu tvorilo CD, na ktorom sa nachádza rukopis knihy odborného garanta projektu Stratené mesto Bratislava – Pozsony -Pressburg prof. Eduarda Nižňanského s názvom „Holokaust v Bratislave – Hlavnom meste Slovenskej republiky 1939 – 45“. Manuál doplnila power-pointová prezentácia, poskytujúca učiteľom oporné body a naračnú niť výkladu kľúčových udalostí, ktoré viedli na území mesta Bratislava k rozhodnutiu fyzicky vymazať z mapy mesta židovskú populáciu, a to nielen židovských spoluobčanov, ale aj reálie odkazujúce na ich niekdajšiu prítomnosť.

Manuál pre učiteľov uzatvára výkladovo-dokumentárny film režiséra Andreja Zmečka Putovanie Strateným mestom, ktorý môžu učitelia premietnuť školopovinnej mládeži v rámci oživenia výkladu v triedach.

Podobne ako v roku 2012, aj v roku 2013 sa Komora podieľala na vztýčení modelu neologyckej synagógy na Rybnom námestí, kde pôvodne stála až do jej zbúrania v roku 1969.