Stratené mesto – 2011

STRATENE-MESTO-LOGOProjekt “Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg” pripomína existenciu zbúranej časti Bratislavy, známej pod názvom Podhradie. Tá až do polovice 20. storočia tvorila súčasť historicky najcennejšieho centra mesta. Mestská časť Podhradie bola zbúraná v 60-tych rokoch 20. storočia.

V rámci prvého roku realizácie projektu Stratené mesto 2011 sa uskutočnili tieto podujatia:

Open-air koncert Stratené mesto:

Koncert, ktorý sa konal dňa 25. 9. 2011 na parkovisku na mieste zbúraných domov Vydrickej ulice, bol určený širokej bratislavskej verejnosti (vstup zdarma). Počas open-air koncertu bol premietnutý film známej režisérky Zuzany Piussi Stratené mesto, ktorý režisérka vytvorila len pre potreby projektu Stratené mesto. Na koncerte vystúpila hudobná skupina Pressburger Klezmer Band, nasledoval piešťanský rabín Zeev Stiefel, ktorý okrem novoročných liturgických piesní zaspieval aj niektoré piesne v jazyku jidiš. Open-air koncert vyvrcholil hudobnou šou skupiny The Klezmatics z New York-u. Okrem filmu režisérky Piussi boli premietnuté na veľkoplošnú obrazovku aj vizualizácie obnovenej podoby zbúranej neologickej synagógy v podobe kulisy. Autorom vizualizácií bol architekt Adam Berka.

Konferencia Stratené mesto: Konferencia sa konala 26. 9. 2011 v hoteli Kempinski situovanom oproti hrobke Chatama Sofera. Ku konferencii Stratené mesto bola vydavateľstvom Marenčin PT ako materiál do diskusie vydaná štvorjazyčná publikácia Stratené mesto Bratislava – Pozsony –Pressburg. Kniha obsahovala rukopis Etnické čistky v Bratislave, ktorý vytvoril autorský kolektív historikov pod vedením prof. Eudarda Nižňanského, odborného garanta projektu Stratené mesto a rukopis Kto zbúral Podhradie? Jeho autormi boli prof. Eduard Nižňanský a Ivan Bútora.

Vydanie knihy Stratené mesto Bratislava – Poszony – Pressburg: Kniha od prof. Eduarda Nižnanského, Ivana Bútoru a kol. vyšla vo vydavateľstve Marenčín PT. Publikácia poskytla ucelenú informáciu o obsahu a cieľoch projektu pre širokú čitateľskú verejnosť. Knihu uviedol do života minister kultúry SR vo Dvorane ministerstva kultúry dňa 21. 12. 2011.