Stratená Malá Palestína

Približne pred storočím bolo slovenské mesto Dunajská Streda známe najmä svojou početnou židovskou komunitou. V prvej polovici 20. storočia totiž takmer polovicu obyvateľstva mestečka tvorili ľudia vyznávajúci izraelitskú vieru, ktorí v hospodárskom živote a formovaní charakteru mesta zohrávali významnú úlohu.

Nebola to teda len náhoda, že Dunajskú Stredu nazývali aj Malou Palestínou, čím sa len potvrdzovalo, že mesto bolo až do roku 1944 jedným z najvýznamnejších centier židovského náboženského života v Uhorsku a neskôr aj na Slovensku.

Publikácia Stratená Malá Palestína hovorí o dejinách Židov v Dunajskej strede. Obsahuje aj obrázky pôvodne Židmi obývaného centra mesta Dunajská streda, ktoré bolo v období socializmu architektonicky zmenené na nepoznanie.

Publikáciu plánuje Komora spolu s bedekrom Komárno – mesto na hranici vydať ako manuál pre učiteľov základných a stredných škôl na území miest Dunajská Streda a Komárno.  Bedekre sú súčasťou projektu “Plece pri pleci”.