Stratená Malá Palestína

Približne pred storočím bolo slovenské mesto Dunajská Streda známe najmä svojou početnou židovskou komunitou. V prvej polovici 20. storočia totiž takmer polovicu obyvateľstva mestečka tvorili ľudia vyznávajúci izraelitskú vieru, ktorí v hospodárskom živote a formovaní charakteru mesta zohrávali významnú úlohu. Nebola to teda len náhoda, že Dunajskú Stredu nazývali aj Malou Palestínou, čím sa len potvrdzovalo, že mesto bolo

Komárno-mesto na hranici

V bedekri Komárno-mesto na hranici sú okrem základných geopolitických a historických údajov opísané osudy známych osobností, pochádzajúcich z Komárna a pamiatky mesta. Bedeker obsahuje aj popis virtuálneho turistického chodníka, ktorý prevedie návštevníka mesta časom (od rímskej ríše až po postkomunistické obdobie). Výklad je zameraný na osudy židovskej komunity v meste. Bedeker

Plece pri pleci

Projekt plece pri pleci je integrálnou súčasťou viacročného projektu “Stratené mesto,” usilujúceho o revitalizáciu historickej pamäti občanov Slovenskej republiky. V roku 2014 bude projekt reprezentovať textová a obrazová časť publikácie turistického bedekra Stratená Malá Palestína a Komárno-mesto na hranici, vydaná pre potreby turistov v jazyku angliclkom. Stratená Malá Palestína hovorí o dejinách

Stratené mesto – 2013

Projekt “Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg” pripomína existenciu zbúranej časti Bratislavy, známej pod názvom Podhradie. Tá až do polovice 20. storočia tvorila súčasť historicky najcennejšieho centra mesta. Mestská časť Podhradie bola zbúraná v 60-tych rokoch 20. storočia. V roku 2013 poskytol podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a

Stratené mesto – 2012

Projekt “Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg” pripomína existenciu zbúranej časti Bratislavy, známej pod názvom Podhradie. Tá až do polovice 20. storočia tvorila súčasť historicky najcennejšieho centra mesta. Mestská časť Podhradie bola zbúraná v 60-tych rokoch 20. storočia. Hlavnou udalosťou roku 2012 bola oslava 250. výročia narodenia zakladateľa pressburgskej rabínskej

Stratené mesto – 2011

Projekt “Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg” pripomína existenciu zbúranej časti Bratislavy, známej pod názvom Podhradie. Tá až do polovice 20. storočia tvorila súčasť historicky najcennejšieho centra mesta. Mestská časť Podhradie bola zbúraná v 60-tych rokoch 20. storočia. V rámci prvého roku realizácie projektu Stratené mesto 2011 sa uskutočnili tieto podujatia: Open-air

Vydavateľské aktivity 2001 – 2010

Vydavateľské aktivity Komory v rokoch 2001 - 2010 2001 - 2003 ISRAEL REVUE - spolu 8 čísiel 2002 ŽIDOVSTVO NA SLOVENSKU - kalendár na rok 2003 2003 GAN SOFER – publikácia anglicko-slovenská 2004 POCTA – Liptovský Mikuláš - bilingválna publikácia (slovensko-anglická) + 2 CD 2004 Bulletin Izraelská obchodná komora 2001 – 2004 2006 Bulletin Izraelská obchodná komora 2005 – 2006 2007 Publikácia PARK UŠĽACHTILÝCH

Park Ušľachtilých duší

Od roku 2007 realizovala Izraelská obchodná komora na Slovensku v spolupráci s mestom Zvolen a Technickou univerzitou Zvolen projekt Park ušľachtilých duší. Ide o pamätník, ktorý je venovaný všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí sa pokúsili podať Židom pomocnú ruku a zachrániť ich pred deportáciami do koncentračných táborov počas 2. svetovej vojny.