Plece pri pleci

Projekt plece pri pleci je integrálnou súčasťou viacročného projektu “Stratené mesto,” usilujúceho o revitalizáciu historickej pamäti občanov Slovenskej republiky.

V roku 2014 bude projekt reprezentovať textová a obrazová časť publikácie turistického bedekra Stratená Malá Palestína a Komárno-mesto na hranici, vydaná pre potreby turistov v jazyku angliclkom.

Stratená Malá Palestína hovorí o dejinách Židov v Dunajskej strede. Obsahuje aj obrázky pôvodne Židmi obývaného centra mesta Dunajská streda, ktoré bolo v období socializmu architektonicky zmenené na nepoznanie.

V bedekri Komárno-mesto na hranici sú okrem základných geopolitických a historických údajov opísané aj osudy známich osobností, pochádzajúcich z Komárna a pamiatky mesta. Bedeker obsahuje aj popis virtuálneho turistického chodníka, ktorý prevedie časom od rímskej ríše až po postkomunistické obdobie. Výklad je zameraný na osudy židovskej komunity v meste.

Publikácie Malá Palestína a Komárno – mesto na hranici plánuje Komora vydať ako manuál pre učiteľov základných a stredných škôl na území miest Dunajská Streda a Komárno.