Park Ušľachtilých duší

Od roku 2007 realizovala Izraelská obchodná komora na Slovensku v spolupráci s mestom Zvolen a Technickou univerzitou Zvolen projekt Park ušľachtilých duší. Ide o pamätník, ktorý je venovaný všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí sa pokúsili podať Židom pomocnú ruku a zachrániť ich pred deportáciami do koncentračných táborov počas 2. svetovej vojny. V tomto duchu predmetný pamätník rozširuje agendu Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia na Slovensku, ktorý si pripomíname každoročne 9. septembra - aj o nežidovských občanov Slovenska.

Miesto pamätníka nebolo vybraté náhodne – stojí vedľa židovského cintorína vo Zvolene, ktorý bol po potlačení Slovenského národného povstania miestom masových popráv zajatých Židov, partizánov, civilistov, starcov, žien a detí. Na cintoríne sa nachádza masový hrob, v ktorom je pochovaných 140 obetí fašistického zločinu proti ľudskosti. Cintorín s náhrobkami v hebrejskom, nemeckom, maďarskom a slovenskom jazyku je dobre udržiavaný a je pamiatkou na židovskú komunitu vo Zvolene.

Pamätník PARK UŠĽACHTILÝCH DUŠÍ, ktorý bol navrhnutý ako voľne prístupný meditačný park pozostáva z troch častí:

5 metrov vysoká sklená dominanta je zrealizovaná zo zlepených a odlievaných platní výtvarne preparovaného skla, ktorú navrhol výtvarník-sklár Palo Macho. Tento obelisk nádeje, týčiaci sa nad parkom transformuje v sebe celú škálu svetiel, ktoré symbolizujú nádej a život; za tmy je sklená dominanta osvetlená. Táto časť projektu bola odhalená v roku 2009.

Pietne miesto, ktoré navrhol architekt Peter Abonyi je umiestnené vedľa sklenej dominanty a končí pri strome života. Symbolicky znázorňuje v podobe umelecky preparovaných kameňov autora – výtvarníka Petra Kalmusa obete holokaustu. Kamene sú uložené v presklenom sarkofágu, položenom na železničnej koľajnici, ktorá symbolizuje židovské transporty do koncentračných táborov. Pod sarkofágom sa nachádza symbolická hrobka, do ktorej sa jednou stranou vstupuje a druhou vystupuje. Pri vkročení na prvý schod hrobky sa táto osvetlí a začne hrať pohrebná pieseň El mole rachamim, ktorú svojho času naspieval nebohý spevák Zoro Lenský. Táto posledná časť pamätníka bola slávnostne odhalená 8. septembra 2010.

Areál pamätníka Park ušľachtilých duší dotváral digitálny informačný kiosk s informačným materiálom o predmetnom pamätníku. Vďaka iniciatíve Izraelskej obchodnej komory na Slovensku je od roku 2009 zaradený pamätník Park ušľachtilých duší do projektu Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva v rámci Európskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Celý projekt nesie označenie: Veľká kultúrna cesta Rady Európy.

Dňa 8. septembra 2010 sa konalo vo Zvolene slávnostné odhalenie dokončeného pamätníka a jeho odovzdanie do užívania slovenskej verejnosti.

IKONA PDF


Park Usľachtilých duší – Libreto: Miloš Žiak – Ladislav Snopko