Orgány Izraelskej obchodnej komory na Slovensku na obdobie od 30. 5. 2013 do 30. 5. 2016.

Predseda predstavenstva

 • Miloš Žiak

Predstavenstvo

 • Brhel Jozef
 • Csekes Erika
 • Czucz Štefan
 • Drucker Tomáš
 • Kiňo Ivan
 • Kohút Martin
 • Krekáč Martin
 • Lukeš Peter
 • Smerek Ján
 • Šamaj Martin

Dozorná rada

 • Hrušík Ján – predseda
 • Lacko Ivan
 • Čižmárik Martin

Regionálni riaditelia

 • Hrušík Ján – Košice
 • Kukula Michal – Banská Bystrica
 • Zajac Pavel – Piešťany
 • Macuška Dušan – Lučenec

Delegáti do Výkonného výboru spoločnej poľsko-česko-rakúsko-slovenskej platformy bilaterálnych partnerských obchodných komôr, ktorých cieľom je rozvoj vzájomne výhodných obchodných vzťahov a priateľstva s občanmi štátu Izrael:

 • Tomáš Drucker
 • Pavel Zajac