Napriek tomu, že sa Dzurinda aj naďalej verejne zastával Vladimíra Mitra situácia sa stala neudržateľnou. 11. marca 2003 nakoniec Mitro sám na funkciu riaditeľa Slovenskej informačnej služby rezignoval. Aby kontinuita pozícií bývalých príslušníkov komunistickej Štátnej bezpečnosti ale nebola narušená Dzurinda už v zákulisí pripravoval pôdu pre to, aby po odchode Vladimíra Mitra mohol na miesto riaditeľa SIS nastúpiť – Ladislav Pittner.

V druhej polovici marca ma požiadal o stretnutie obchodný radca veľvyslanectva štátu Izrael vo Viedni Yossi Peri. Yossi mi oznámil, že na základe pozvania prezidenta SR Rudolfa Schustra navštívi prezident štátu Izrael Moše Kacav Slovensko do leta. Má to byť prvá oficiálna návšteva prezidenta štátu Izrael na Slovensku od vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1993). Yossi sa ma opýtal, čo by som si pri tej príležitosti želal. Bez zaváhania som odpovedal, že by som sa s prezidentom štátu Izrael počas jeho historicky prvej návštevy Slovenskej republiky rád stretol ako prvý a slávnostne ho privítal ešte pred začatím jeho oficiálnych rokovaní. Ako dôvod som uviedol, že som ako predseda predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku presvedčený, že nadišiel čas rozšíriť médiami prezentované redukované chápanie vzťahov medzi štátom Izrael a Slovenskou republikou, ktoré boli interpretované prevažne cez nákup špeciálnej spravodajskej technológie umožňujúcej odpočúvanie, na širšie koncipované transparentné vzťahy medzi obyvateľmi oboch štátov, založené na otvorenej, vzájomne prospešnej obchodnej spolupráci súkromných podnikateľov a na priateľstve občanov. Aby v budúcnosti nemohol byť štát Izrael účelovo zaťahovaný do sporov na slovenskej vnútropolitickej scéne. V tom čase už boli na Slovensku súkromní izraelskí podnikatelia pomerne dlho prítomní predovšetkým ako významní developeri.

Na to som ale potreboval súhlas toho, kto prezidenta Kacava pozval – teda súhlas prezidenta SR Rudolfa Schustra. Z okruhu viceprezidentov Nadácie Európska kultúrna spoločnosť mal blízky vzťah k prezidentovi Schustrovi Dušan Kollár, tak som ho poprosil, či by prezidenta nepožiadal spraviť pre mňa túto láskavosť. Kladná odpoveď pána prezidenta Schustra prišla pomerne skoro, takže som sa začal intenzívne venovať nadchádzajúcemu stretnutiu.

Priatelia z Nadácie Európska kultúrna spoločnosť mi ponúkli ako vhodné a dôstojné miesto privítania izraelského prezidenta reprezentatívne priestory Múzea Milana Dobeša v centre Bratislavy. Neskôr sa ukázalo, že miesto bolo zvolené vhodne, keďže prezident Kacav bol zhodou okolností ubytovaný neďaleko Múzea. V podzemných  priestoroch Múzea sa nachádzal vkusne upravený priestor na priateľské posedenie pri víne, vedľa ktorého bol príručný sklad s vínom. Svetoznámy konštruktivistický výtvarník majster Milan Dobeš potvrdil, že rád oboch prezidentov prevedie po priestoroch Múzea, zasväteného jeho tvorbe. Prezident Nadácie EKS Peter Sokol spolu s priateľmi zabezpečil pre oboch prezidentov dary (umelecké diela z tvorby Milana Dobeša) a viceprezident Nadácie EKS Dušan Kollár zabezpečil vystúpenie ľudovej hudby a tanečného súboru, ktorí pre obveselenie pri čaši vína predviedli izraelskému prezidentskému páru slovenské ľudové tance.

V rámci príprav na návštevu prezidenta štátu Izrael mi Ladislav Snopko pripomenul, že sme už raz spoločne na Slovensku vítali izraelského prezidenta. Bolo to ešte v čase existencie Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Snopko bol vtedy ministrom kultúry SR a ja som bol jedným z poradcov prezidenta ČSFR Václava Havla a najmladším členom Prezídia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Za prítomnosti prezidenta štátu Izrael Chaima Herzoga sme dňa 16. októbra 1991 na pozemku oproti vtedajšej Košer jedálni na Zámockej ulici odhalili základný kameň pre Pamätník obetiam Holokaustu, ktorý nebol, žiaľ, nikdy v zamýšľanej podobe realizovaný. Základný kameň bol veľmi pôsobivou umeleckou interpretáciou torza náhrobného kameňa zo židovského cintorína v Liptovskom Mikuláši. Autorom tejto umeleckej interpretácie bol výtvarník Michal Kern.

Aby sa uchovala spomienka na tento akt odhalenia základného kameňa Pamätníka obetiam holokaustu za prítomnosti prezidenta štátu Izrael Chaima Herzoga vyrobil Michal Kern na základe žiadosti Ministerstva kultúry SR repliky umeleckej interpretácie torza náhrobného kameňa v podobe pamätných tabúľ, doplnených textom, ktoré boli rozmiestnené na fasádach siedmich synagóg, nachádzajúcich sa na rôznych miestach po celom území Slovenskej republiky (Poprad, Liptovský Mikuláš, Košice, Nitra, Bardejov, Nové Zámky, Komárno). V marci 1992 bola ôsma replika pamätného reliéfu slávnostne pripevnená pri príležitosti smutnej spomienky na 50 rokov, ktoré uplynuli od prvých deportácií Židov zo Slovenska do nemeckých koncentračných táborov na budovu izraelského Národného pamätníka obetiam Holokaustu (Múzeum Jad VaŠem v Jeruzaleme).

Vybudovanie Pamätníka obetiam Holokaustu v Bratislave garantoval Ladislav Snopko ako minister kultúry SR a ja za Kanceláriu prezidenta ČSFR Václava Havla. Skôr, ako sme mohli svoj záväzok splniť, Česká a Slovenská federatívna republika zanikla a nový minister kultúry Dušan Slobodník (tzv. minister s fašistickou minulosťou) už nemal záujem Snopkovu a moju iniciatívu podporiť.

Ladislav Snopko preto prišiel za mnou s nápadom, aby sme vyrobili pre prezidenta štátu Izrael Moše Kacava náš osobný dar, ktorý zadokumentuje naše úsilie a sľub, daný prezidentovi Chaimovi Herzogovi. Tak vznikol jedinečný album (vytlačený v jazyku slovenskom aj anglickom), ktorý sme odovzdali prezidentovi Schustrovi aj prezidentovi Kacavovi počas nášho stretnutia v Múzeu Milana Dobeša.

4

5

35

36

37

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26