Na skelete bol pripevnený nápis: „Pocta Stratenému mestu – pri príležitosti ukončenia spomienky na rok 250. výročia narodenia Chatama Sofera“.

Popri ukončení spomienky na 250. výročie narodenia najvýznamnejšieho rabína 19. storočia  Chatama Sofera bolo v roku 2013 potrebné uctiť si aj 70. výročie povstania Židov vo Varšavskom gete z 19. apríla 1943.

Pri tejto príležitosti sa rozhodli členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku zvolať do Varšavy na 19. apríla 2013 prvé spoločné slávnostné zasadanie členov Izraelsko-Poľskej obchodnej komory, Česko-Izraelskej zmiešanej obchodnej komory, Rakúsko-Izraelskej obchodnej komory a Izraelskej obchodnej komory na Slovensku.

Predsedovia štyroch obchodných komôr podpísali v tento slávnostný deň memorandum, na úvod ktorého si pripomenuli hrdinstvo povstalcov Varšavského geta. Súčasne vyjadrili záujem užšie spolupracovať pri podpore spoločnej agendy, ktorou je rozširovanie obchodnej spolupráce a priateľstva so štátom Izrael, ako aj záujem dosiahnuť väčšiu integráciu aktivít, vyvíjaných ich obchodnými komorami v rámci poľsko-česko-rakúsko-slovenského regiónu Európskej únie.

Prezident Česko-Izraelskej zmiešanej obchodnej komory, Pavel Smutný.

Prezident Česko-Izraelskej zmiešanej obchodnej komory, Pavel Smutný.

Prezident Rakúsko-Izraelskej obchodnej komory, Gabriel Lansky.

Prezident Rakúsko-Izraelskej obchodnej komory, Gabriel Lansky.

Vice-prezident Izraelsko-Poľskej obchodnej komory, Edward Trzosek.

Vice-prezident Izraelsko-Poľskej obchodnej komory, Edward Trzosek.

Predseda predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, Miloš Žiak.

Predseda predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, Miloš Žiak.

Volebné valné zhromaždenie členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku sa konalo 30. mája 2013.

Za nového člena bol prijatý: Vladimír Michalík (BDO).

Do radov Izraelskej obchodnej komory sa po niekoľkoročnom prerušení členstva vrátil Dušan Macuška.

Členstvo bolo pozastavené Ivanovi Marošovi (F.I.M partners).

Po piaty raz bol zvolený za predsedu predstavenstva Miloš Žiak. Za členov predstavenstva boli zvolení: Jozef Brhel, Erika Csekes, Štefan Czucz, Tomáš Drucker, Ivan Kiňo, Martin Kohút, Martin Krekáč, Peter Lukeš, Ján Smerek, Martin Šamaj. Za členov Dozornej rady boli zvolení: Ján Hrušík (predseda), Ivan Lacko a Martin Čižmárik.

27. júna 2013 bola v Bratislave v priestoroch ministerstva hospodárstva SR slávnostne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou štátu Izrael o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja. Podpora pri podpise tejto dohody patrila posledné štyri roky medzi priority členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský (vľavo) a veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku J. E. Alexander Ben-Zvi v Bratislave pri podpise Dohody o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský (vľavo) a veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku J. E. Alexander Ben-Zvi v Bratislave pri podpise Dohody o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja.

Na decembrovom zasadaní Izraelskej obchodnej komory na Slovensku boli prijatí za členov: Jozef Miček (ZIPP Bratislava), Jozef Semančín (AK Semančín Poláček), Radoslav Bielka (RADDA), Ladislav Švantner (KL Consult).

Nateraz poslednou iniciatívou členov Izraelaskej obchodnej komory na Slovensku je projekt s názvom Plece pri Pleci (Shoulder to Shoulder). Ide o medzinárodný projekt spoločného putovania izraelskej a európskej mládeže krajinami strednej Európy. Projekt si osvojili poslanci Európskeho parlamentu Marek Siwiec (Poľsko) a Boris Zala (Slovensko). Marek Siwiec bol v tom čase predsedom skupiny europoslancov, združených na platforne s názvom European friends of Israel (EFI). Poslanci Európskeho parlamentu Siwiec a Zala projekt zaštítili váhou svojej poslaneckej autority a zaslali ho v novembri 2013 predsedovi vlády štátu Izrael Benjaminovi Netanyahuovi, aby zvážil možnú spoluprácu EP a štátu Izrael pri realizácii projektu. Netanyahu iniciatívu ocenil a podporil listom z dňa 23. 12. 2013.

Na májovom zasadnutí Izraelskej obchodnej komory na Slovensku boli prijatí za členov: Karol Biermann (Fortuna Libri), Štefan Šalapa (Logistics & Warehouse, s. r. o.)

Pár slov na záver

V novembri roku 2014 uplynie 25 rokov od kolapsu komunistického režimu na Slovensku. Už dnes vieme povedať, že toto štvrťstoročie bolo sprevádzané snahou obyvateľov Slovenskej republiky odpútať sa od fašistickej (1939-45) aj komunistickej (1948-89) minulosti krajiny. Od šiestich rokov existencie v područí nacistickej Tretej ríše a 41 rokov nanucovanej príslušnosti krajiny k euro-ázijskej veľmoci – k Rusku.

Návrat k vlastnej európskej minulosti nie je ľahký ani jednoduchý. Je sprevádzaný nielen nutnosťou transformovať inštitúcie, vedomie a návyky občanov tak, aby zodpovedali novej realite. “Vnútorná“ premena je sprevádzaná množstvom excesov v správaní sa politikov, ako aj v oblasti privatizácie národného majetku a budovania „voľného trhu“. Navyše je zneisťovaná nielen túžbou mnohých občanov po návrate k istotám paternalistického (socialistického) policajného štátu, ale aj komplikáciami vývinu „globalizujúceho sa sveta“ a krízami, sprevádzajúcimi tento proces.

Izraelská obchodná komora na Slovenku je dobrovoľným občianskym združením. Reprezentuje tú časť spoločnosti, ktorá sa pokúša prispievať k napredovaniu slovenskej spoločnosti zdôrazňovaním agendy, smerujúcej k rozvoju vzájomne prospešných obchodných vzťahov a priateľstva medzi občanmi Slovenskej republiky a občanmi štátu Izrael. Podľa presvedčenia členov Komory patrí aj rozvíjanie tejto agendy k základnej civilizačnej výbave slovenských občanov globalizujúceho sa sveta.

Členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku sú si vedomí, že nimi dobrovoľne rozvíjaná agenda je iba jedným zo segmentov rozsiahleho a komplikovaného celosvetového civilizačného procesu. Svoju agendu nepreceňujú.

Dobrovoľné a svojpomocné rozvíjanie tohto segmentu (i keď neľahké a často narážajúce na prekážky a nepochopenie) v réžii malej, ale odhodlanej skupiny podnikateľov, žijúcich na Slovensku považujú títo za autentické napĺňanie odkazu Novembra 89.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26