Koncom roku 2004 sme uvažovali, aký ďalší krok by mala spraviť Izraelská obchodná komora na Slovensku, aby svoje črtajúce sa nezastupiteľné miesto v slovenskej spoločnosti potvrdila.

Vychádzali sme z poznania, že význam udalosti, za akú je v civilizovanom svete považovaný 8. máj, deň ukončenia 2. svetovej vojny bezpodmienečnou kapituláciou nacistického Nemecka sa stával súčasťou spoločenskej tradície na Slovensku po zmene v Novembri 89 len veľmi pomaly a sporadicky. Raz politici na toto významné výročie celkom zabudli, inokedy panovala nerozhodnosť, či za deň osláv konca 2. svetovej vojny považovať 8. máj, alebo skôr 9. máj, ako na to boli občania Slovenskej republiky zvyknutí štyri desaťročia, v čase, keď patrili do sféry geopolitického vplyvu Moskvy.

Počas diskusií sa nám zdalo byť čoraz jasnejšie, že rok 2006 bude v tomto zanedbávaní zrejme rokom ukážkovým. V priebehu roku 2006 sa mali konať parlamentné aj komunálne voľby. Nakoniec sa parlamentné voľby, konané v jesennom termíne zmenili na predčasné parlamentné voľby a termín ich konania sa predsunul na jún. Tým sa zvýšilo riziko, že vo virvare slovenských vnútropolitických škriepok celospoločenský význam „8. mája“ celkom zanikne.

Rozhodli sme sa preto takejto hrozbe preventívne čeliť. Na deň 8. máj 2006 sme naplánovali slávnostný podpis zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi primátorom najznámejšieho slovenského kúpeľného mesta Piešťany a primátorom mesta Eilat, výletného a oddychového centra (tzv. židovskej riviéry), ktoré sa nachádza pri Červenom mori (tesne na okraji púšte).

Dostal som poverenie urýchlene prediskutovať náš plán s primátorom mesta Piešťany Remom Cicuttom. Idea, v ktorej podnikatelia sprostredkujú spriatelenie sa významného slovenského a významného izraelského mesta, pričom obe mestá zavŕšia vznikajúce priateľstvo podpisom zmluvy v deň osláv konca 2. svetovej vojny sa zapáčila nielen primátorovi mesta Piešťany Cicuttovi, ale aj obchodnému radcovi na veľvyslanectve štátu Izrael vo Viedni Yossi Perimu, aj obchodnému radcovi na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Tel Avive Igorovi Trebatickému. Diplomatickou cestou sa dohodlo, že prvé skusmé stretnutie primátorov budúcich „sesterských miest“ sa uskutoční koncom marca 2005 v Eilate. Deň pred plánovaným stretnutím primátorov sme s Remom Cicuttom prileteli do Tel Avivu. Na letisku nás čakali dvaja izraelskí podnikatelia, ktorí nás v našom úsilí spontánne a priateľsky podporovali – Eyal Slimak a Zeev Levanon. Slávnostnú večeru pre nás vo svojom domicile pripravil veľvyslanec SR v štáte Izrael J. E. Milan Dubček. Na druhý deň sme (primátor Remo Cicutto, Eyal Slimak, Zeev Levanon a ja) odleteli vnútroštátnou linkou z Tel Avivu ponad púšť do mesta Eilat. Obchodný radca Igor Trebatický na nás už čakal na určenom mieste.

Prvé stretnutie primátora mesta Eilat Jicchoka Halevyho s primátorom mesta Piešťany Remom Cicucttom v pracovni Jicchoka Halevyho v Eilate

Prvé stretnutie primátora mesta Eilat Jicchoka Halevyho s primátorom mesta Piešťany Remom Cicuttom v pracovni Jicchoka Halevyho v Eilate

Zvítanie primátorov oboch miest bolo ústretové. Termín podpisu Zmluvy o priateľstve a spolupráci dohodli na 8. máj 2006, teda na deň, naplánovaný Izraelskou obchodnou komorou na Slovensku.

Delegácia pod vedením primátora mesta Eilat Meira Itzhaka Haleviho a predsedu Výboru pre sesterské mestá Jackyho Pri-Gala doletela do Piešťan 6. mája 2006. 7. mája hostili delegáciu v Bratislave členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku. Pozvanie prijali aj predstavitelia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, obaja rabíni, pôsobiaci na území mesta Bratislava (Myers a Stiefel), ako aj predstavitelia piešťanského Rotary klubu, keďže Jacky Pri-Gal bol súčasne aj vedúcou osobnosťou Rotary klubu v Eilate. Na túto príležitosť sme si prenajali loď Žilina. Po prehliadke centra Bratislavy (návšteva Hradu a hrobky Chatama Sofera) sme loďou Žilina absolvovali plavbu priateľstva po Dunaji, počas ktorej sme si obzreli vodný areál Gabčíkova a zastavili sme sa v galérii Danubiana v Čuňove. Delegáciu z Eilatu mimoriadne zaujal aj čuňovský umelý vodnošportový kanál, ponúkajúci adrenalínové zážitky. Eilat ako výletné mesto ponúka turistom okrem pokojného zázemia pre oddychujúce rodiny s deťmi aj adrenalínové športové vyžitie sa. Čuňovský umelo vybudovaný vodnošportový kanál sa stal okamžite predmetom vzrušenej debaty a úvah členov eilatskej delegácie.

V ten istý deň v neskorých popoludňajších hodinách nás odviezol pristavený autobus do Piešťan, kde sme spoločne navštívili Pamätník obetiam holokaustu. Pod vedením rabína Barucha Myersa sme symbolicky pripevnili na vstupné dvere pamätníka mezuzu (schránku s požehnaním). 

15

Čítanie modlitby po pripevnení mezuzy na vstup do pamätníka. Pamätník holokaustu, 07. 05. 2006, Piešťany. Zľava doprava: rabín Baruch Myers, Jicchok Halevy, Miloš Žiak, Jacques Pri-Gal, Remo Cicutto.

Primátor Halevy s manželkou čítajú mená na pamätnej tabuli, vyhotovenej na pamiatku zavraždených Židov z Piešťan.

Primátor Halevy s manželkou čítajú mená na pamätnej tabuli, vyhotovenej na pamiatku zavraždených Židov z Piešťan.

Večer sme sa všetci stretli v kaviarni Art jazz gallery medzinárodne uznávaného jazzového bubeníka Doda Šošoku v centre mesta. Mesto Eilat každoročne usporadúva svetoznámy festival jazzovej hudby. Pri príležitosti návštevy eilatskej delegácie sformoval Dodo Šošoka spontánne hudobnú skupinu: Šošoka (bicie), Ragan (kontrabas), rabín Myers (klavír, spev). Mimochodom, rovnako ako Šošoka aj rabín Myers absolvoval v USA svetoznámu jazzovú akadémiu.

8. mája sa členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku zišli v Piešťanoch v Kursalóne na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti osláv konca 2. svetovej vojny a podpisu Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi slovenským kúpeľným mestom Piešťany a izraelským turistickým mestom Eilat. Po slávnostnom podpise zmluvy nasledovala prehliadka slovenských ľudových tancov.

Primátori oboch miest pri podpise Dohody o priateľstve a spolupráci v Kursalóne, 08. 05. 2006, Piešťany.

Primátori oboch miest pri podpise Dohody o priateľstve a spolupráci v Kursalóne, 08. 05. 2006, Piešťany.

Na tvárach hostí z Eilatu bolo vidieť nefalšovaný údiv nad množstvom informácií a zážitkov, ktorými sme ich spoločne s primátorom mesta Piešťany  zahrnuli. 9. mája delegácia odletela domov. Priateľstvo bolo nadviazané a mohlo sa nerušene rozvíjať.

Vďaka porozumeniu primátora mesta Piešťany Rema Cicutta a primátora mesta Eilat Itzhaka Haleviho sa nám podarilo podčiarknuť význam 8. mája pre Slovensko, hlásiace sa ku skupine civilizovaných európskych národov. Týmto úspešne zavŕšeným krokom sme sa prvýkrát ocitli v pozícii, kedy malá skupina podnikateľov dobrovoľne suplovala úlohu štátu.

Primátor mesta Piešťany s J. E. prezidentom štátu Izrael, Šimonom Peresom, počas návštevy Eilatu pri príležitosti osláv 60. výročia založenia mesta Eilat. V tento slávnostný deň bola premenovaná hlavná ulica za hotelom Hilton na Piešťanskú ulicu.

Primátor mesta Piešťany s J. E. prezidentom štátu Izrael, Šimonom Peresom, počas návštevy Eilatu pri príležitosti osláv 60. výročia založenia mesta Eilat. V tento slávnostný deň bola premenovaná hlavná ulica za hotelom Hilton na Piešťanskú ulicu.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26