Ochrana osobných údajov

„Týmto dávam Izraelskej obchodnej komore na Slovensku, so sídlom Karpatská 22, 811 05 Bratislava, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa
za účelom zabezpečenia jej komunikácie so mnou. Súhlas na spracúvanie dávam na obdobie jedného roka.
Tento súhlas je daný dobrovoľne. Dotknutá osoba je oprávnená domáhať sa svojich práv uvedených v § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.“

NÁPÍŠTE NÁM

VAŠE MENO

VÁŠ E-MAIL

PREDMET SPRÁVY

VAŠA SPRÁVA

Leškova 7, 811 04 Bratislava