Spomienkový deň obetí holokaustu a rasového násilia vo Zvolene

Spomienkový deň obetí holokaustu a rasového násilia vo Zvolene

Dňa 10. septembra 2019 sa vo Zvolene uskutoční pravidelné podujatie pri príležitosti „Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.“ Spomienkový a vzdelávací program bude prebiehať na pôde židovského cintorína, v priľahlom „Parku ušľachtilých duší“ a na pôde Technickej univerzity vo Zvolene.

Program začína o 10:00 čítaním mien deportovaných židovských obyvateľov z mesta Zvolen a okolia. Pokračuje sa čítaním mien záchrancov židovských životov na Slovensku, ktoré sú uvedené na “Múre cti” pred židovským cintorínom. Múr cti je jedinečným pamätníkom na Slovensku, vznikol podľa pamätníka Yad Vashem v Izraeli.

Program zavŕši od 11:45 séria krátkych prednášok na tému „holokaust a rasové zákony na Slovensku“ pre verejnosť a miestne stredné školy v priestoroch Technickej univerzity. Prednášať budú renomovaní historici: prof. Nižňanský, PhDr. Mičev a Mgr. Lôčinková, Mgr. Hlavinka

Na záver bude dramatizované čítanie študentov SPŠ Dopravnej vo Zvolene

Organizátormi sú miestni aktivisti, Kehila Košice, Mesto Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene,Veľvyslanectvo štátu Izrael, Izraelská obchodná komora na Slovensku, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, B´nai B´rith Concordia…

Pozvánka na stiahnutie

Kniha: Jeruzalem OD ZALOŽENIA AŽ PO SÚČASNOSŤ

Milovníci histórie sa už na pultoch kníhkupectiev môžu tešiť na knihu renomovaného britského historika Simona Sebaga Montefioreho pod názvom Jeruzalem. Dejiny mesta od založenia po súčasnosť. Knihu slávnostne uviedol jeho Excelencia, veľvyslanec Štátu Izrael na Slovensku Alexander Ben-Zvi.

 

Autor knihy britský novinár, historik a filantrop Simon Sebag Montefiore sa výraznou mierou zaslúžil aj o rozvoj Jeruzalema. Jeho diela sa stali celosvetovými bestsellermi a vyšli už 33 jazykoch. Na pútavej historickej analýze dejín mesta Jeruzalem pracoval viac ako tri roky.

 

“Jeruzalembola moja najťažšia kniha, akú som kedy napísal. Pri jej písaní som doslova tri roky nespal. Mesto Jeruzalem je intelektuálnym historickým bojiskom a zároveň miestom skutočných bojov, obliehaní a nepokojov. Dodnes v takom či onakom zmysle zostáva centrom sveta. Moja kniha má charakter historickej monografie, zároveň však má zaujať aj tých, ktorí len zriedka čítajú historické knihy.  Dúfam, že pomôže poučiť obe strany o sebe navzájom. Verím, že sa bude Slovákom páčiť, ” dodal autor knihySimon Sebag Montefiore

 

Vydavateľstvo Aleph chce knihou priblížiť čitateľom monumentálne dôležité dejiny mesta, ktoré dodnes rozdeľuje tri svetovénáboženstvá a rôzne národnosti na celom svete. Podrobnou syntetickou sondou do minulosti mesta od jeho založenia do súčasnosti možno ľahšie pochopiť zdroje týchto konfliktov.

 

Podľa slov vydavateľa Richarda Cedzu, “Simon Sebag Montefiore si plne uvedomuje, že podať syntetický a neprotirečivý výklad mesta, ktoré má viac mien ako ktorékoľvek iné mesto na svete, a o ktorého ovládnutie sa usilovali mnohé národy sveta (často v mene svojho Boha), je nad jeho sily ako aj sily kohokoľvek iného. Aj preto volí zaujímavý a originálny prístup, keď časť výkladu dejín mesta podáva cez optiku jeho obyvateľov, pričom hlboko rešpektuje ich rôzne pohľady na dobové udalosti, náboženské presvedčenie a vyhýba sa čierno-bielo formulovaným záverom.” 

 

Kniha na pultoch kníhkupectiev vyšla vďaka podpore Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, spoločností RADDA a FOX ONE. Dostupná je aktuálne vo všetkých predajniach Panta Rhei, ako aj u ďalších knižných predajcov vrátane Martinusu či Gorily.

Vo Zvolene otvorili Park ušľachtilých duší

V blízkosti židovského cintorína vo Zvolene slávnostne odovzdali do užívania verejnosti pamätník Park ušľachtilých duší, venovaný pamiatke slovenských občanov, ktorí zachraňovali životy Židov pred deportáciami do koncentračných táborov. Jeho dominantami sú sklenený Obelisk nádeje, ktorý odhalili už v minulom roku, a objekt nazvaný Cesta pokory, pripomínajúci hrob, do ktorého sa dá vojsť a na druhom konci vyjsť po schodoch.

Predseda predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku Miloš Žiak pred prítomnými zdôraznil, že budovanie Parku ušľachtilých duší iniciovala a zabezpečila práve Izraelsko-obchodná komora. Ide o jedinečný pamätník občanom, ktorí vo svojom boji proti vraždeniu Židov konali spontánne, neorganizovane a na vlastnú päsť, navzájom neprepojení a motivovaní len pocitom nezištne pomôcť druhým. Venovaný je nielen tým Slovákom, ktorým sa záchrana židovských spoluobčanov pred deportáciami podarila, ale aj ľuďom, ktorí v tom boli neúspešní a zahynuli spolu s tými, ktorým sa pokúšali pomôcť.

Podľa slov predsedu banskobystricko-zvolenskej židovskej náboženskej obce Jozefa Klementa je sprístupnenie Parku ušľachtilých duší výnimočnou udalosťou, pretože takýto pamätník nemá obdobu v celej Európe. “Je to niečo podobné ako je Jad Vašem v Jeruzaleme v Izraeli a je to spomienka na tých ľudí, ktorí pomáhali Židom v ťažkých časoch. Dúfam, že bude čo najdlhšie zachovaný tak, ako vyzerá teraz,” povedal Klement.

Valné zhromaždenie – máj 2014

Vážení členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku,

najbližšie zasadnutie Komory sa uskutoční 22. mája 2014. Účasť už potvrdil aj veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku J. E. Alexander Ben-Zvi. Tento raz sa stretneme v reprezentatívnych priestoroch nedávno nami prijatého člena Izraelskej obchodnej komory na Slovensku firmy RADDA, s. r. o.

Stratená Malá Palestína / Komárno – mesto na hranici

Vážení členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku,

rukopisy Stratená Malá Palestína a Komárno – mesto na hranici, ktoré budú ako pokračovanie projektu Stratené mesto tvoriť základ turistického sprievodcu po stratenej židovskej minulosti, už boli dokončené.

V súčasnosti sú oba texty v štádiu prekladu do angličtiny a maďarčiny.

Rozmnožené rukopisy o Dunajskej strede a Komárne by mala Komora slávnostne odovzdať do rúk učiteľov základných a stredných škôl v týchto mestách ešte pred 9. septembrom 2014 ako dar členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku a jediného tohtoročného partnera projektu, ktorým je Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.

Valné zhromaždenie – december 2013

Vážení členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku,

na poslednom zasadnutí členov Komory poctil príhovorom veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku J.E. Alexander Ben-Zvi. Komora okrem toho do svojich radov privítala aj nových členov Ing. Jozefa Mičeka (ZIPP Bratislava), Mgr. Jozefa Semančína (Advokátska kancelária SEMANČÍN POLÁČEK) a Mgr. Radoslava Bielku (RADDA).

 

Dohoda o spolupráci medzi vládou SR a vládou štátu Izrael

Dňa 27. júna 2013 bola v Bratislave v priestoroch ministerstva hospodárstva SR slávnostne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou štátu Izrael o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja. Podpora pri podpise tejto dohody patrila posledné štyri roky medzi priority členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku. Dohoda umožní podnikateľom z oboch krajín zintenzívniť bilaterálnu spoluprácu v tejto oblasti a zlepšiť si priemyselnú konkurencieschopnosť prostredníctvom spolupráce v oblasti priemyselného a technologického výskumu. Izrael je už niekoľko desaťročí svetovou špičkou v objeme výdavkov na vedu a výskum – každoročne na tento účel vynakladá viac ako 4 % HDP.

Valné zhromaždenie – máj 2013

Vážení členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, na poslednom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 30. mája, zvolila členská základňa Komory za predsedu predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku jednohlasne Miloša Žiaka. Miloš Žiak sa zároveň stáva štatutárnym predstaviteľom Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, a to na obdobie od 30. 5. 2013 do 30. 5. 2016.

Orgány komory na obdobie od 30. 5. 2013 do 30. 5. 2016:

Predstavenstvo
Brhel Jozef
Csekes Erika
Czucz Štefan
Drucker Tomáš
Kiňo Ivan
Kohút Martin
Krekáč Martin
Lukeš Peter
Smerek Ján
Šamaj Martin

Dozorná rada
Hrušík Ján – predseda
Lacko Ivan
Čižmárik Martin

Regionálni riaditelia
Hrušík Ján – Košice
Kukula Michal – Banská Bystrica
Zajac Pavel – Piešťany
Macuška Dušan – Lučenec

Delegáti do Výkonného výboru spoločnej poľsko-česko-rakúsko-slovenskej platformy bilaterálnych partnerských obchodných komôr, ktorých cieľom je rozvoj vzájomne výhodných obchodných vzťahov a priateľstva s občanmi štátu Izrael:
Tomáš Drucker
Pavel Zajac