Stratené mesto – 2011

STRATENE-MESTO-LOGOProjekt “Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg” pripomína existenciu zbúranej časti Bratislavy, známej pod názvom Podhradie. Tá až do polovice 20. storočia tvorila súčasť historicky najcennejšieho centra mesta. Mestská časť Podhradie bola zbúraná v 60-tych rokoch 20. storočia.

V rámci prvého roku realizácie projektu Stratené mesto 2011 sa uskutočnili tieto podujatia:

Open-air koncert Stratené mesto:

Koncert, ktorý sa konal dňa 25. 9. 2011 na parkovisku na mieste zbúraných domov Vydrickej ulice, bol určený širokej bratislavskej verejnosti (vstup zdarma). Počas open-air koncertu bol premietnutý film známej režisérky Zuzany Piussi Stratené mesto, ktorý režisérka vytvorila len pre potreby projektu Stratené mesto. Na koncerte vystúpila hudobná skupina Pressburger Klezmer Band, nasledoval piešťanský rabín Zeev Stiefel, ktorý okrem novoročných liturgických piesní zaspieval aj niektoré piesne v jazyku jidiš. Open-air koncert vyvrcholil hudobnou šou skupiny The Klezmatics z New York-u. Okrem filmu režisérky Piussi boli premietnuté na veľkoplošnú obrazovku aj vizualizácie obnovenej podoby zbúranej neologickej synagógy v podobe kulisy. Autorom vizualizácií bol architekt Adam Berka.

Konferencia Stratené mesto: Konferencia sa konala 26. 9. 2011 v hoteli Kempinski situovanom oproti hrobke Chatama Sofera. Ku konferencii Stratené mesto bola vydavateľstvom Marenčin PT ako materiál do diskusie vydaná štvorjazyčná publikácia Stratené mesto Bratislava – Pozsony –Pressburg. Kniha obsahovala rukopis Etnické čistky v Bratislave, ktorý vytvoril autorský kolektív historikov pod vedením prof. Eudarda Nižňanského, odborného garanta projektu Stratené mesto a rukopis Kto zbúral Podhradie? Jeho autormi boli prof. Eduard Nižňanský a Ivan Bútora.

Vydanie knihy Stratené mesto Bratislava – Poszony – Pressburg: Kniha od prof. Eduarda Nižnanského, Ivana Bútoru a kol. vyšla vo vydavateľstve Marenčín PT. Publikácia poskytla ucelenú informáciu o obsahu a cieľoch projektu pre širokú čitateľskú verejnosť. Knihu uviedol do života minister kultúry SR vo Dvorane ministerstva kultúry dňa 21. 12. 2011.

Vydavateľské aktivity 2001 – 2010

Vydavateľské aktivity Komory v rokoch 2001 – 2010

2001 – 2003
ISRAEL REVUE – spolu 8 čísiel

2002
ŽIDOVSTVO NA SLOVENSKU – kalendár na rok 2003

2003
GAN SOFER – publikácia anglicko-slovenská

2004
POCTA – Liptovský Mikuláš – bilingválna publikácia (slovensko-anglická) + 2 CD

2004
Bulletin Izraelská obchodná komora 2001 – 2004

2006
Bulletin Izraelská obchodná komora 2005 – 2006

2007
Publikácia PARK UŠĽACHTILÝCH DUŠÍ (bilingválna, slovensko-anglická) + CD

2008
Publikácia PARK UŠĽACHTILÝCH DUŠÍ 2. (bilingválna, slovensko-anglická) + CD

2009
Publikácia PARK UŠĽACHTILÝCH DUŠÍ 3. (bilingválna, slovensko-anglická) + CD

2010
Publikácia PARK UŠĽACHTILÝCH DUŠÍ 4. (bilingválna, slovensko-anglická) + CD

Park Ušľachtilých duší

Od roku 2007 realizovala Izraelská obchodná komora na Slovensku v spolupráci s mestom Zvolen a Technickou univerzitou Zvolen projekt Park ušľachtilých duší. Ide o pamätník, ktorý je venovaný všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí sa pokúsili podať Židom pomocnú ruku a zachrániť ich pred deportáciami do koncentračných táborov počas 2. svetovej vojny. V tomto duchu predmetný pamätník rozširuje agendu Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia na Slovensku, ktorý si pripomíname každoročne 9. septembra - aj o nežidovských občanov Slovenska.

Miesto pamätníka nebolo vybraté náhodne – stojí vedľa židovského cintorína vo Zvolene, ktorý bol po potlačení Slovenského národného povstania miestom masových popráv zajatých Židov, partizánov, civilistov, starcov, žien a detí. Na cintoríne sa nachádza masový hrob, v ktorom je pochovaných 140 obetí fašistického zločinu proti ľudskosti. Cintorín s náhrobkami v hebrejskom, nemeckom, maďarskom a slovenskom jazyku je dobre udržiavaný a je pamiatkou na židovskú komunitu vo Zvolene.

Pamätník PARK UŠĽACHTILÝCH DUŠÍ, ktorý bol navrhnutý ako voľne prístupný meditačný park pozostáva z troch častí:

5 metrov vysoká sklená dominanta je zrealizovaná zo zlepených a odlievaných platní výtvarne preparovaného skla, ktorú navrhol výtvarník-sklár Palo Macho. Tento obelisk nádeje, týčiaci sa nad parkom transformuje v sebe celú škálu svetiel, ktoré symbolizujú nádej a život; za tmy je sklená dominanta osvetlená. Táto časť projektu bola odhalená v roku 2009.

Pietne miesto, ktoré navrhol architekt Peter Abonyi je umiestnené vedľa sklenej dominanty a končí pri strome života. Symbolicky znázorňuje v podobe umelecky preparovaných kameňov autora – výtvarníka Petra Kalmusa obete holokaustu. Kamene sú uložené v presklenom sarkofágu, položenom na železničnej koľajnici, ktorá symbolizuje židovské transporty do koncentračných táborov. Pod sarkofágom sa nachádza symbolická hrobka, do ktorej sa jednou stranou vstupuje a druhou vystupuje. Pri vkročení na prvý schod hrobky sa táto osvetlí a začne hrať pohrebná pieseň El mole rachamim, ktorú svojho času naspieval nebohý spevák Zoro Lenský. Táto posledná časť pamätníka bola slávnostne odhalená 8. septembra 2010.

Areál pamätníka Park ušľachtilých duší dotváral digitálny informačný kiosk s informačným materiálom o predmetnom pamätníku. Vďaka iniciatíve Izraelskej obchodnej komory na Slovensku je od roku 2009 zaradený pamätník Park ušľachtilých duší do projektu Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva v rámci Európskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Celý projekt nesie označenie: Veľká kultúrna cesta Rady Európy.

Dňa 8. septembra 2010 sa konalo vo Zvolene slávnostné odhalenie dokončeného pamätníka a jeho odovzdanie do užívania slovenskej verejnosti.

IKONA PDF


Park Usľachtilých duší – Libreto: Miloš Žiak – Ladislav Snopko

Valné zhromaždenie – máj 2014

Vážení členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku,

najbližšie zasadnutie Komory sa uskutoční 22. mája 2014. Účasť už potvrdil aj veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku J. E. Alexander Ben-Zvi. Tento raz sa stretneme v reprezentatívnych priestoroch nedávno nami prijatého člena Izraelskej obchodnej komory na Slovensku firmy RADDA, s. r. o.

Stratená Malá Palestína / Komárno – mesto na hranici

Vážení členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku,

rukopisy Stratená Malá Palestína a Komárno – mesto na hranici, ktoré budú ako pokračovanie projektu Stratené mesto tvoriť základ turistického sprievodcu po stratenej židovskej minulosti, už boli dokončené.

V súčasnosti sú oba texty v štádiu prekladu do angličtiny a maďarčiny.

Rozmnožené rukopisy o Dunajskej strede a Komárne by mala Komora slávnostne odovzdať do rúk učiteľov základných a stredných škôl v týchto mestách ešte pred 9. septembrom 2014 ako dar členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku a jediného tohtoročného partnera projektu, ktorým je Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.

Valné zhromaždenie – december 2013

Vážení členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku,

na poslednom zasadnutí členov Komory poctil príhovorom veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku J.E. Alexander Ben-Zvi. Komora okrem toho do svojich radov privítala aj nových členov Ing. Jozefa Mičeka (ZIPP Bratislava), Mgr. Jozefa Semančína (Advokátska kancelária SEMANČÍN POLÁČEK) a Mgr. Radoslava Bielku (RADDA).

 

Dohoda o spolupráci medzi vládou SR a vládou štátu Izrael

Dňa 27. júna 2013 bola v Bratislave v priestoroch ministerstva hospodárstva SR slávnostne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou štátu Izrael o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja. Podpora pri podpise tejto dohody patrila posledné štyri roky medzi priority členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku. Dohoda umožní podnikateľom z oboch krajín zintenzívniť bilaterálnu spoluprácu v tejto oblasti a zlepšiť si priemyselnú konkurencieschopnosť prostredníctvom spolupráce v oblasti priemyselného a technologického výskumu. Izrael je už niekoľko desaťročí svetovou špičkou v objeme výdavkov na vedu a výskum – každoročne na tento účel vynakladá viac ako 4 % HDP.

Valné zhromaždenie – máj 2013

Vážení členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, na poslednom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 30. mája, zvolila členská základňa Komory za predsedu predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku jednohlasne Miloša Žiaka. Miloš Žiak sa zároveň stáva štatutárnym predstaviteľom Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, a to na obdobie od 30. 5. 2013 do 30. 5. 2016.

Orgány komory na obdobie od 30. 5. 2013 do 30. 5. 2016:

Predstavenstvo
Brhel Jozef
Csekes Erika
Czucz Štefan
Drucker Tomáš
Kiňo Ivan
Kohút Martin
Krekáč Martin
Lukeš Peter
Smerek Ján
Šamaj Martin

Dozorná rada
Hrušík Ján – predseda
Lacko Ivan
Čižmárik Martin

Regionálni riaditelia
Hrušík Ján – Košice
Kukula Michal – Banská Bystrica
Zajac Pavel – Piešťany
Macuška Dušan – Lučenec

Delegáti do Výkonného výboru spoločnej poľsko-česko-rakúsko-slovenskej platformy bilaterálnych partnerských obchodných komôr, ktorých cieľom je rozvoj vzájomne výhodných obchodných vzťahov a priateľstva s občanmi štátu Izrael:
Tomáš Drucker
Pavel Zajac