Spomienkový deň obetí holokaustu a rasového násilia vo Zvolene

Spomienkový deň obetí holokaustu a rasového násilia vo Zvolene

Dňa 10. septembra 2019 sa vo Zvolene uskutoční pravidelné podujatie pri príležitosti „Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.“ Spomienkový a vzdelávací program bude prebiehať na pôde židovského cintorína, v priľahlom „Parku ušľachtilých duší“ a na pôde Technickej univerzity vo Zvolene.

Program začína o 10:00 čítaním mien deportovaných židovských obyvateľov z mesta Zvolen a okolia. Pokračuje sa čítaním mien záchrancov židovských životov na Slovensku, ktoré sú uvedené na “Múre cti” pred židovským cintorínom. Múr cti je jedinečným pamätníkom na Slovensku, vznikol podľa pamätníka Yad Vashem v Izraeli.

Program zavŕši od 11:45 séria krátkych prednášok na tému „holokaust a rasové zákony na Slovensku“ pre verejnosť a miestne stredné školy v priestoroch Technickej univerzity. Prednášať budú renomovaní historici: prof. Nižňanský, PhDr. Mičev a Mgr. Lôčinková, Mgr. Hlavinka

Na záver bude dramatizované čítanie študentov SPŠ Dopravnej vo Zvolene

Organizátormi sú miestni aktivisti, Kehila Košice, Mesto Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene,Veľvyslanectvo štátu Izrael, Izraelská obchodná komora na Slovensku, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, B´nai B´rith Concordia…

Pozvánka na stiahnutie

Kniha: Jeruzalem OD ZALOŽENIA AŽ PO SÚČASNOSŤ

Milovníci histórie sa už na pultoch kníhkupectiev môžu tešiť na knihu renomovaného britského historika Simona Sebaga Montefioreho pod názvom Jeruzalem. Dejiny mesta od založenia po súčasnosť. Knihu slávnostne uviedol jeho Excelencia, veľvyslanec Štátu Izrael na Slovensku Alexander Ben-Zvi.

 

Autor knihy britský novinár, historik a filantrop Simon Sebag Montefiore sa výraznou mierou zaslúžil aj o rozvoj Jeruzalema. Jeho diela sa stali celosvetovými bestsellermi a vyšli už 33 jazykoch. Na pútavej historickej analýze dejín mesta Jeruzalem pracoval viac ako tri roky.

 

“Jeruzalembola moja najťažšia kniha, akú som kedy napísal. Pri jej písaní som doslova tri roky nespal. Mesto Jeruzalem je intelektuálnym historickým bojiskom a zároveň miestom skutočných bojov, obliehaní a nepokojov. Dodnes v takom či onakom zmysle zostáva centrom sveta. Moja kniha má charakter historickej monografie, zároveň však má zaujať aj tých, ktorí len zriedka čítajú historické knihy.  Dúfam, že pomôže poučiť obe strany o sebe navzájom. Verím, že sa bude Slovákom páčiť, ” dodal autor knihySimon Sebag Montefiore

 

Vydavateľstvo Aleph chce knihou priblížiť čitateľom monumentálne dôležité dejiny mesta, ktoré dodnes rozdeľuje tri svetovénáboženstvá a rôzne národnosti na celom svete. Podrobnou syntetickou sondou do minulosti mesta od jeho založenia do súčasnosti možno ľahšie pochopiť zdroje týchto konfliktov.

 

Podľa slov vydavateľa Richarda Cedzu, “Simon Sebag Montefiore si plne uvedomuje, že podať syntetický a neprotirečivý výklad mesta, ktoré má viac mien ako ktorékoľvek iné mesto na svete, a o ktorého ovládnutie sa usilovali mnohé národy sveta (často v mene svojho Boha), je nad jeho sily ako aj sily kohokoľvek iného. Aj preto volí zaujímavý a originálny prístup, keď časť výkladu dejín mesta podáva cez optiku jeho obyvateľov, pričom hlboko rešpektuje ich rôzne pohľady na dobové udalosti, náboženské presvedčenie a vyhýba sa čierno-bielo formulovaným záverom.” 

 

Kniha na pultoch kníhkupectiev vyšla vďaka podpore Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, spoločností RADDA a FOX ONE. Dostupná je aktuálne vo všetkých predajniach Panta Rhei, ako aj u ďalších knižných predajcov vrátane Martinusu či Gorily.

Vo Zvolene otvorili Park ušľachtilých duší

V blízkosti židovského cintorína vo Zvolene slávnostne odovzdali do užívania verejnosti pamätník Park ušľachtilých duší, venovaný pamiatke slovenských občanov, ktorí zachraňovali životy Židov pred deportáciami do koncentračných táborov. Jeho dominantami sú sklenený Obelisk nádeje, ktorý odhalili už v minulom roku, a objekt nazvaný Cesta pokory, pripomínajúci hrob, do ktorého sa dá vojsť a na druhom konci vyjsť po schodoch.

Predseda predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku Miloš Žiak pred prítomnými zdôraznil, že budovanie Parku ušľachtilých duší iniciovala a zabezpečila práve Izraelsko-obchodná komora. Ide o jedinečný pamätník občanom, ktorí vo svojom boji proti vraždeniu Židov konali spontánne, neorganizovane a na vlastnú päsť, navzájom neprepojení a motivovaní len pocitom nezištne pomôcť druhým. Venovaný je nielen tým Slovákom, ktorým sa záchrana židovských spoluobčanov pred deportáciami podarila, ale aj ľuďom, ktorí v tom boli neúspešní a zahynuli spolu s tými, ktorým sa pokúšali pomôcť.

Podľa slov predsedu banskobystricko-zvolenskej židovskej náboženskej obce Jozefa Klementa je sprístupnenie Parku ušľachtilých duší výnimočnou udalosťou, pretože takýto pamätník nemá obdobu v celej Európe. “Je to niečo podobné ako je Jad Vašem v Jeruzaleme v Izraeli a je to spomienka na tých ľudí, ktorí pomáhali Židom v ťažkých časoch. Dúfam, že bude čo najdlhšie zachovaný tak, ako vyzerá teraz,” povedal Klement.

Žaloba Izraelskej obchodnej komory na Slovensku na vydavateľstvo Petit Press

IKONA PDF

Žaloba proti Petit Press, a. s.

 

Vážený pán JUDr. Martin Čižmárik,

dovoľujem si Vás touto cestou požiadať o právne zastupovanie Izraelskej obchodnej komory na Slovensku a osoby Miloša Žiaka vo veci poškodzovania dobrej povesti právnickej osoby a ochrany osobnosti Miloš Žiaka cieleným a opakovaným publikovaním nepravdivých tvrdení denníka Sme, ktorého vydavateľom je Petit Press.

Skutkový stav je nasledovný:

Rok 2011 bol prvým rokom realizácie projektu autora Miloša Žiaka Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg.

Úlohu iniciátora realizácie projektu na seba vzala Izraelská obchodná komora na Slovensku (Miloš Žiak je predsedom jej predstavenstva) v rámci agendy zlepšenia vzájomného poznania sa a prehĺbenia priateľských vzťahov medzi štátmi Izrael a Slovenská republika.

Projekt bol koncipovaný na tri roky (2011-2013) ako verejnoprospešný projekt s vysokou pridanou spoločenskou hodnotou. Autor projektu, iniciátor realizácie projektu ani partneri projektu nemali z projektu žiadny výnos – boli čistými vkladateľmi do projektu, realizovaného v prospech slovenskej verejnosti.

Cieľom projektu bolo pripomenúť si osobnosť rabína Chatama Sofera v predvečer roku 250. výročia narodenia tohto najvýznamnejšieho rabína 19. storočia, zakladateľa pressburskej rabínskej dynastie, pôsobiacej na území mesta Bratislava (Pressburg – Pozsony) nepretržite 135 rokov (1806-1941).

Súčasne s pripomenutím si významnej osobnosti rabína Chatama Sofera bol projekt aj pokusom rozpamätať sa na dnes už neexistujúcu (v šesťdesiatych rokoch 20. storočia zbúranú) časť historicky cenného centra mesta Bratislava s názvom Podhradie, kde tento rabínsky rod žil a pôsobil, ako aj využitie potenciálu tohto procesu „rozpamätávania sa“ pre potreby rozvoja turizmu a školskej výchovy.

  1. rok realizácie projektu Stratené mesto (udalosti, spojené s realizáciou projektu, partneri projektu a náklady):

Iniciátor realizácie projektu: Izraelská obchodná komora na Slovensku (vstupný finančný vklad vo výške 47 500 Eur)

Dokumentárny film Stratené mesto (námet: Miloš Žiak, réžia a produkcia: Zuzana Piussi), vytvorený pre potreby projektu Stratené mesto (koproducenti: Izraelská obchodná komora na Slovensku spolu so Slovenským filmovým ústavom)

Publikácia Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg, obsahujúca rukopisy: Národy a etnické čistky v Bratislave v 20. storočí (kolektív historikov pod vedením prof. Eduarda Nižňanského, Kto zbúral Podhradie? (autori: prof. Eduard Nižňanský a Ivan Bútora)

Dokumentácia: Synagóga neológov, Ideový a realizačný projekt, Dekorácia – kulisa (firma Fargo, s.r.o.), súčasťou dokumentácie boli vizualizácie umiestnenia modelu synagógy neológov (60-percentnej zmenšeniny pôvodnej budovy) na Rudnayovom námestí

Open-air koncert Stratené mesto, určený širokej bratislavskej verejnosti (vstup zdarma). Konal sa 25. 09. 2011 na parkovisku pod Hradom. Účinkujúcimi boli: Pressburger Klezmer band, piešťanský rabín Zeev Stiefel a hudobná skupina The Klezmatics z New Yorku. Počas koncertu bol návštevníkom premietnutý dokumentárny film režisérky Zuzany Piussi, ako aj vizualizácie budúcej podoby Rudnayovho námestia s postavenou kulisou synagógy neológov (autor vizualizácií: arch. Adam Berka). Open-air koncertu sa zúčastnilo v priebehu 4 hodín jeho trvania cca 5 000 návštevníkov.

Konferencia Stratené mesto 2011, určená odbornej verejnosti. K dátumu konania konferencie Stratené mesto (26. 09. 2011) vyšiel pracovný materiál, ktorý tvorili rukopisy Národy a etnické čistky v Bratislave a Kto zbúral podhradie? (v jazyku slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom, počet strán: 888, nepredajné), konferencia sa konala v hoteli Kempinski (oproti hrobke Chatama Sofera)

Reprezentatívna publikácia Israeli Chamber of Commerce in the Slovak Republic: initiator of the execution of THE LOST CITY project, (v jazyku anglickom), ktorá bola nositeľom súhrnnej informácie o projekte (304 strán, farebná, nepredajné), včítane vloženého DVD s filmom Stratené mesto režisérky Zuzany Piussi

Knižné vydanie rukopisov Etnické čistky v Bratislave v 20. storočí, Kto zbúral Podhradie? a Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg v jazyku slovenskom (s predslovom podpredsedu vlády SR Rudolfa Chmela), bežne dostupné každému záujemcovi v kníhkupectvách (Nižňanský, E. – Bútora, I.: Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg, vydavateľstvo Marenčin PT, 2011).

Partneri projektu Stratené mesto v roku 2011:

Podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel, ktorý nad projektom prevzal v roku 2011 záštitu (finančný príspevok na konferenciu Stratené mesto a vydanie pracovného materiálu, ktorý sa rozdal na konferencii účastníkom konferencie Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg vo výške 30 000 Eur)

Bratislavský samosprávny kraj (finančný príspevok vo výške 12 000 Eur na  spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, potrebnej k výstavbe kulisy synagógy neológov na Rudnayovom námestí, včítane vizualizácií budúcej podoby námestia)

Stredoeurópska nadácia (finančný príspevok vo výške 12 000 Eur na odmenu pre režisérku dokumentárneho filmu, ako aj honoráre autorom rukopisov)

Slovenský filmový ústav za bezplatné poskytnutie autorských práv na zábery, použité v dokumentárnom filme Stratené mesto (vecný vklad vo výške 37 500 Eur)

Rakúsko-izraelská obchodná komora (finančný príspevok 4 000 Eur)

Spoločnosť Land Rover (finančný príspevok vo výške 10 000 Eur)

Židovská náboženská obec Bratislava (súhlas s postavením kulisy neologickej synagógy na časti pozemku na Rudnayovom námestí vo vlastníctve ŽNO Bratislava v rokoch 2012 – 2015, uznesenie 1/II 2011)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (súhlas s postavením kulisy neologickej synagógy na Rudnayovom námestí na časti pozemku vo vlastníctve mesta, bezplatnou propagáciou koncertu Stratené mesto v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy)

Mestská časť Bratislava – Staré mesto (povolením uskutočniť koncert Stratené mesto v Podhradí)

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Slovenské národné múzeum (zabezpečením prekladu rukopisov do jazyka maďarského a finančným vkladom vo výške 1000 Eur na odmenu pre prekladateľov)

Spoločnosť Vydrica (nové Podhradie), s.r.o. (vecným vkladom – bezplatným poskytnutím pozemku parkoviska v Podhradí, na ktorom sa konal koncert Stratené mesto, prerušením prevádzky tohto parkoviska na potrebnú dobu, nutnou povrchovou úpravou pozemku, ako aj pútačom koncertu (bigboardom), umiestneným v ich priestoroch. Výšku vecného vkladu sme nespresňovali.)

Hotel Gaudio (vecným vkladom vo výške 4 047 Eur, ktorý zahrňoval bezplatné ubytovanie členov skupiny The Klezmatics z New Yorku spolu s manažérom skupiny, stravu pre členov skupiny a manažéra, dovoz členov skupiny z letiska na Schwechate, ako aj zabezpečenie catteringu pre členov skupiny The Klezmatics v priestore konania koncertu, zabezpečenie catteringu pre raut, ktorý sa konal na počesť spustenia projektu Stratené mesto a na počesť príchodu skupiny The Klezmatics, určený pre potreby členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku a partnerov projektu Stratené mesto 2011)

Náklady 1. roku realizácie projektu Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg nakoniec presiahli odhadovaných 157 000 Eur, potrebných na realizáciu projektu Stratené mesto v roku 2011. Chýbajúce peniaze doplatili členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku.

Médiá aj verejnosť prijali v roku 2011 projekt Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg s porozumením, o čom svedčil tak záujem odbornej verejnosti (konferencie s medzinárodnou účasťou sa zúčastnili slovenskí historici, architekti, politici, občiansky aktivisti etc. v počte niekoľko sto ľudí), ako aj záujem laickej verejnosti (4 hodiny trvajúci open-air koncert navštívilo cca 5 000 návštevníkov).

Stratená Malá Palestína

Približne pred storočím bolo slovenské mesto Dunajská Streda známe najmä svojou početnou židovskou komunitou. V prvej polovici 20. storočia totiž takmer polovicu obyvateľstva mestečka tvorili ľudia vyznávajúci izraelitskú vieru, ktorí v hospodárskom živote a formovaní charakteru mesta zohrávali významnú úlohu.

Nebola to teda len náhoda, že Dunajskú Stredu nazývali aj Malou Palestínou, čím sa len potvrdzovalo, že mesto bolo až do roku 1944 jedným z najvýznamnejších centier židovského náboženského života v Uhorsku a neskôr aj na Slovensku.

Publikácia Stratená Malá Palestína hovorí o dejinách Židov v Dunajskej strede. Obsahuje aj obrázky pôvodne Židmi obývaného centra mesta Dunajská streda, ktoré bolo v období socializmu architektonicky zmenené na nepoznanie.

Publikáciu plánuje Komora spolu s bedekrom Komárno – mesto na hranici vydať ako manuál pre učiteľov základných a stredných škôl na území miest Dunajská Streda a Komárno.  Bedekre sú súčasťou projektu “Plece pri pleci”.

Komárno-mesto na hranici

V bedekri Komárno-mesto na hranici sú okrem základných geopolitických a historických údajov opísané osudy známych osobností, pochádzajúcich z Komárna a pamiatky mesta. Bedeker obsahuje aj popis virtuálneho turistického chodníka, ktorý prevedie návštevníka mesta časom (od rímskej ríše až po postkomunistické obdobie). Výklad je zameraný na osudy židovskej komunity v meste.

Bedeker Komárno-mesto na hranici plánujú poskytnúť členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku spolu s bedekrom Stratená Malá Palestína učiteľom základných a stredných škôl na území miest Dunajská Streda a Komárno ako pomôcku, určenú pre potreby výuky k Pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia (v jazyku slovenskom, maďarskom a anglickom).

Bedekre sú súčasťou projektu “Plece pri pleci”.

Plece pri pleci

Projekt plece pri pleci je integrálnou súčasťou viacročného projektu “Stratené mesto,” usilujúceho o revitalizáciu historickej pamäti občanov Slovenskej republiky.

V roku 2014 bude projekt reprezentovať textová a obrazová časť publikácie turistického bedekra Stratená Malá Palestína a Komárno-mesto na hranici, vydaná pre potreby turistov v jazyku angliclkom.

Stratená Malá Palestína hovorí o dejinách Židov v Dunajskej strede. Obsahuje aj obrázky pôvodne Židmi obývaného centra mesta Dunajská streda, ktoré bolo v období socializmu architektonicky zmenené na nepoznanie.

V bedekri Komárno-mesto na hranici sú okrem základných geopolitických a historických údajov opísané aj osudy známich osobností, pochádzajúcich z Komárna a pamiatky mesta. Bedeker obsahuje aj popis virtuálneho turistického chodníka, ktorý prevedie časom od rímskej ríše až po postkomunistické obdobie. Výklad je zameraný na osudy židovskej komunity v meste.

Publikácie Malá Palestína a Komárno – mesto na hranici plánuje Komora vydať ako manuál pre učiteľov základných a stredných škôl na území miest Dunajská Streda a Komárno. 

Stratené mesto – 2013

STRATENE-MESTO-LOGOProjekt “Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg” pripomína existenciu zbúranej časti Bratislavy, známej pod názvom Podhradie. Tá až do polovice 20. storočia tvorila súčasť historicky najcennejšieho centra mesta. Mestská časť Podhradie bola zbúraná v 60-tych rokoch 20. storočia.

V roku 2013 poskytol podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák finančný príspevok na vydanie Manuálu pre učiteľov bratislavských základných a stredných škôl, čím v roku 2013 zaštítil tento verejnoprospešný projekt váhou svoje autority. Manuál, ktorý Komora vydala ako inšpiráciu pre učiteľov bratislavských škôl k prezentácii Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, obsahuje knižné vydanie prvého kompletného Sprievodcu Strateným mestom, teda zbúraným bratislavským Podhradím. Sprievodca dokumentuje dom po dome, ulicu po ulici zbúrané „bratislavské reálie“.

Tento knižný sprievodca, vybavený podrobnými mapami neexistujúcich ulíc, má učiteľom pomáhať každoročne previesť počas Dňa obetí holokaustu a rasového násilia školopovinnú bratislavskú mládež zbúranou časťou historicky cenného centra mesta Bratislava a poskytnúť im k „Udalosti“ erudovaný výklad.

Súčasť knižného sprievodcu tvorilo CD, na ktorom sa nachádza rukopis knihy odborného garanta projektu Stratené mesto Bratislava – Pozsony -Pressburg prof. Eduarda Nižňanského s názvom „Holokaust v Bratislave – Hlavnom meste Slovenskej republiky 1939 – 45“. Manuál doplnila power-pointová prezentácia, poskytujúca učiteľom oporné body a naračnú niť výkladu kľúčových udalostí, ktoré viedli na území mesta Bratislava k rozhodnutiu fyzicky vymazať z mapy mesta židovskú populáciu, a to nielen židovských spoluobčanov, ale aj reálie odkazujúce na ich niekdajšiu prítomnosť.

Manuál pre učiteľov uzatvára výkladovo-dokumentárny film režiséra Andreja Zmečka Putovanie Strateným mestom, ktorý môžu učitelia premietnuť školopovinnej mládeži v rámci oživenia výkladu v triedach.

Podobne ako v roku 2012, aj v roku 2013 sa Komora podieľala na vztýčení modelu neologyckej synagógy na Rybnom námestí, kde pôvodne stála až do jej zbúrania v roku 1969.

Stratené mesto – 2012

STRATENE-MESTO-LOGOProjekt “Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg” pripomína existenciu zbúranej časti Bratislavy, známej pod názvom Podhradie. Tá až do polovice 20. storočia tvorila súčasť historicky najcennejšieho centra mesta. Mestská časť Podhradie bola zbúraná v 60-tych rokoch 20. storočia.

Hlavnou udalosťou roku 2012 bola oslava 250. výročia narodenia zakladateľa pressburgskej rabínskej dynastie rodu Sofer – Moše Schreibera, svetovej verejnosti známeho viac pod menom Chatam Sofer. Izraelská obchodná komora na Slovensku sa v roku 2012 podieľala na vztýčení 15-metrovej kulisy zbúranej neologickej synagógy, ktorá pôvodne stála na Rybnom námestí. Model bol symbolickým označením hranice, za ktorou sa rozprestiera „mesto duchov“ – Stratené mesto. Kulisu navštívilo od 1. júla 2012 do 30. septembra 2012 približne 72 000 turistov.

Komora sa v roku 2012 podieľala aj na spustení špeciálnej poznávacej turistickej trasy, ktorej otvorenie sa konalo 21. júna na nádvorí bratislavského Hradu. Priamo na nádvorí sa rozdal účastníkom Sprievodca Strateným mestom Bratislava – Pozsony – Pressburg v piatich jazykových mutáciách. Bedeker Strateným mestom je virtuálny sprievodca po časti Bratislavy (Rybné námestie, Židovská a Zámocká ulica), ktoré sa nachádzajú v turisticky najatraktívnejšej časti centra mesta.

Cieľom sprievodcu je ukázať domácim záujemcom aj turistom zo zahraničia podobu lokalít Rybné námestie, Židovská ulica, Zámocká ulica, Vydrica a Zuckermandel pred ich demoláciou.

Poznávaciu turistickú trasu oficiálne otvoril podpredseda vlády a ministrer zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Na otvorení mali krátky príhovor veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku J. E. Alexander Ben Zvi, štátny tajomník ministersta dopravy SR František Palko, primátor Hl. mesta SR Bratislava Milan Ftáčnik, starostka mestskej časti Staré mesto Tatiana Rossová, podpredseda Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta a predseda Izraelskej obchodnej komory na Slovensku Miloš Žiak. Po príhovoroch zaspieval piešťanský rabín Stiefel za hudobného sprievodu skupiny Pressburger Klezmer band, ďalej pokračovala koncertom skupina Pressburger Klezmer band. Z Rybného námestia sa premiestnili účastníci podujatia na Hviezdoslovo námestie, kde Izraelská ambasáda na Slovensku následne otvorila výstavu fotografií približujúcu život obyvateľov dnešného štátu Izrael.

Projekt má významný turisticko-poznávací charakter. Určený je pre domácich a aj zahraničných záujemcov. Zrealizovaním tohto projektu sa zvýšila propagácia „Strateného mesta“. Poukázalo sa na kooperatívnosť polužitia etník v minulosti, na nezmyselnosť etnických čistiek ktoré prebehli na území mesta Bratislava v 20. storočí, na stratu historicky cenných budov a šliapanie po základných ľudských právach a slobode.