O nás

Izraelská obchodná komora na Slovensku je občianske združenie neziskového charakteru. Založená bola v roku 2001 za účelom optimálnej komunikácie a spolupráce podnikateľských subjektov na Slovensku a v Izraeli.

Prostredníctvom dohodnutých vydavateľských a projektových aktivít sa Izraelská obchodná komora na Slovensku snaží obhájiť svoju kozmopolitnú filozofiu, v ktorej niet miesta pre rasizmus, terorizmus, nacionalizmus a iné negatívne prejavy minulého i súčasného diania vo svete.

Za týmto účelom v súčasnosti pripravuje realizáciu projektu s celoslovenským pôsobením Park ušľachtilých duší.
Viac sa dozviete v rubrike Projekty.

 

About us

Israeli Chamber of Commerce in Slovakia is a civil non-profit association. It was founded in 2001 so as to optimise communication and cooperation between business entities in Slovakia and Israel.

Through conventional publishing and project activities the Israeli Chamber of Commerce in Slovakia tries to sustain its cosmopolitan philosophy in which there is no place for racism, terrorism, nationalism and other negative manifestations of the past and contemporary life in the world.

At present, to serve the same purpose it is working on a project called Park of Generous Souls with the scope of the entire country.
For more information go to Projects.
 
 
© 2008 - 2014 Izraelská obchodná komora na Slovensku. Všetky práva vyhradené.